Презентації та автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

Філософія. Філософські виміри людяності

Штучний інтелект як провідний напрям трансгуманізму PDF
Людмила Володимирівна Андросюк
Місце біоетики у філософських вимірах людяності PDF
Андрій Володимирович Андрусишин
Проблема сенсу життя людини в контексті розвитку філософії PDF
Іннна Ігорівна Бершадська
Філософсько-освітній аспект гуманізму у подоланні однієї з криз сучасного суспільства – жорстокості серед дітей (на базі робіт Амонашвілі Ш. О.) PDF
А. Ю. Гресова
Метаморфози правової свідомості в сучасному українському суспільстві PDF
Євген Вікторович Дергачов
Проблема самореалізації в гуманістичному психоаналізі А. Маслоу PDF
Анна Василівна Кіт
Проблема самогубства у філософії А. Камю PDF
Ірина Ігорівна Коляденко
Архетипи колективного несвідомого К. Юнга PDF
Віта Олександрівна Крижня
Філософські виміри людяності PDF
Ганна Валентинівна Куровська
Несвідоме як основа існування людини PDF
Ірина Володимирівна Манько
Эвтаназия: следует ли убивать? PDF
Олег Русланович Малашенко
Використання стовбурових клітин – гуманізм чи антигуманізм? PDF
Андрій Юрійович Пернатій
Екзистенціалізм як вимір гуманізму PDF
Анжеліка Василівна Равлюк
Гуманізм епохи Відродження та постмодернізму PDF
Богдан Володимирович Сокол
Понятие человечности в восточных философских учениях PDF
Олександра Сергіївна Шкорінова
Акт творчества, как право человека на ошибку PDF
Сергій Миколайович Шульга
Гуманістичні принципи конфуціанства. Їхня роль у сучасному суспільстві PDF
Євгенія Вікторівна Шуміцька

Історія. Україна і світ в історичній перспективі

Язичницькі вірування як можливий спосіб об’єднання державної релігії в Україні PDF
Богдан Олександрович Архипенко
Американсько-радянське суперництво в арабсько-ізраїльському конфлікті PDF
Віталій Юрійович Бузань
Державна економічна стратегія України в 2004-2014 роках та її реалізація центральними органами PDF
Андрій Олександрович Гмиря
Югославська криза 1990-х рр. Перипетії конфлікту PDF
Вікторія Олександрівна Дидикало
Соціальна політика Мазепи як одна з найважливіших причин його поразки PDF
Анна Олегівна Кирилюк
Розповсюдження нацизму як історична «хвороба» людства у ХХ столітті PDF
Олександра Олександрівна Коваленко
ООН як міжнародна організація по вирішенню світових конфліктів PDF
Марія Коновал
Висвітлення аварії на ЧАЕС 1986 року пресою української діаспори (на прикладі газети «Свобода», Нью-Йорк) PDF
Ольга Володимирівна Махно
Фолклендське протистояння Великої Британії та Аргентини: закінчена війна чи заморожений конфлікт PDF
Анастасія Назаренко
Перспективи України за умов зростання китайсько-індійського лідерства PDF
Родіон Дмитрович Новіков
Актуальні проблеми історії науки і техніки PDF
Вадим Ростиславович Пересунько
Пацифизм – не панацея от всех бед PDF
Ярослава Романюк
Розвиток культури під впливом війни PDF
Максим Едуардович Ушаков
Перспективи розвитку культури та мистецтва України PDF
Катерина Сергіївна Хрієнко

Соціологія. Гуманізм та антигуманізм в соціологічному дискурсі

Причини появи тоталітарної системи за Х. Арендт. Соціологічний вимір PDF
О. Ю. Букач
Заперечення ангажованості соціолога як прояв антигуманізму PDF
А. Ю. Герасименко
Держава, що сприяє розвитку. Критерії ідентифікації PDF
Д. Л. Герчанівський
Волонтерство як прояв гуманізму PDF
О. О. Дмитренко
Расова дискримінація у футболі та баскетболі як прояв антигуманного ставлення PDF
А. Я. Довбенко
Социальная справедливость как двигатель общественных трансформаций PDF
Виктория Александровна Жовноватая
Інтелігенція і дебати про майбутнє людства (за Д. Лукачем) PDF
О. О. Коваль
Біхевіоризм у радянській соціологічній практиці – прояв гуманізму чи антигуманізму (за теоріями В. М. Бехтерєва) PDF
М. А. Кононович
Метод аналізу соціальних мереж (від мікро- до макрорівня) PDF
Ю. О. Купрєєва
Соціологія Нікласа Лумана та проблема інтегрального синтезу наук PDF
С. В. Одарич
Проблема бідності і багатства як прояв особливостей соціально-стратифікаційної структури суспільства PDF
О. В. Омельченко
Теория капитала Пьера Бурдьё PDF
А. П. Тарговий
Утопічність ідеальної держави Платона PDF
В. О. Тимошенко
Гуманізм як людинотворчий зміст історичного процесу PDF
Т. С. Тимошенко
Расова дискримінація у футболі та баскетболі як прояв антигуманного ставлення PDF
К. А. Царьов
Формування гуманістичних цінностей у політичній свідомості української молоді PDF
А. С. Шаповалова

Психологія та педагогіка. Психолого-педагогічні аспекти підготовки майбутніх фахівців до вирішення конфліктів сучасності

Сучасні аспекти професійної підготовки студентів у технічних університетах PDF
Анна Андріївна Анісімова
Психолого-педагогічна підготовка майбутніх інженерів для подолання конфліктів, які можуть виникнути при працевлаштуванні PDF
Іванна Сергіївна Башкір
Тенденції сучасних психо-педагогічних технологій навчання та шляхи підвищення їх ефективності PDF
Валерій Сергійович Бережний
Педагогічне мислення в умовах впровадження моделі процесу едукації PDF
Ольга Володимирівна Виговська
Контекстуальні аспекти міжособистісних конфліктів PDF
Андрій Миколайович Волянюк
Взаємодія толерантної поведінки у відносинах «викладач-студент» PDF
Руслана Олександрівна Залеська
Внутрішні та зовнішні фактори деформації системи норм безпеки особистості PDF
Тарас Олександрович Кацан
Деякі аспекти підготовки фахівців технічних спеціальностей у вищій школі PDF
Роман Сергійович Мельник
Особливості психологічної компетентності фахівця в науковій сфері PDF
Олександр Олегович Москаленко
Мотивація навчання студентів творчих та технічних спеціальностей PDF
Світлана Олегівна Регіда
Українська душа в уявленнях студентів НТУУ «КПІ» PDF
Роман Римський
Толерантність як фактор урегулювання конфліктних ситуацій PDF
Євгеній Сергійович Скляров

Культурологія та естетика. Гуманізм в художній культурі та мистецтві XX-початку XXI століття

Антивоєнний гуманізм у творчості Е. М. Ремарка та Е. Хемінгуея PDF
Анастасія Максимівна Алєксєєва
Походження та значення візерунків в оздобленні одягу жителів Черкащини в 50-60-х роках ХХ століття PDF
Світлана Юріївна Алєксєєнко
Специфіка сучасних процесів у музичному мистецтві PDF
Валерія Олександрівна Богдан
Зіставлення слов’янської та української культур на основі твору І. Багрянова «Тигролови» PDF
Марія Григорівна Волощук
Голос «розстріляного Відродження», що лунає й до сьогодні PDF
Катерина Леонідівна Гричаненко
Відродження української поштової марки PDF
Катерина Сергіївна Коровченко
Образи гуманізму та антигуманізму у кіномистецтві ХХІ століття PDF
Анастасія Вадимівна Кравчук
Поп-арт: мистецтво для обраних чи комерційний проект PDF
Євгенія Геннадіївна Лакоза
Естетичні стратегії театру абсурду PDF
Наталія Вікторівна Литвин
Творчість Гійома Аполлінера як прояв гуманізму ХХ століття PDF
Вікторія Анатоліївна Лоза
Вплив радянської ідеології на українське образотворче мистецтво другої половини ХХ століття PDF
Олена Юріївна Підберезна
Естетика краси та мова сучасного танцю PDF
Вікторія Андріївна Прищепа
Гуманизм и антигуманизм в художественной культуре и искусстве ХХ-начале ХХI века PDF
Дарья Андреевна Пузикова
Мистецтво в епоху новітніх технологій PDF
Дмитро Юрійович Рудь
Кордоцентризм або «філософія серця» Ліни Костенко PDF
Інна Сергіївна Сидоренко
Проблеми формування української ідентичності у сучасному світі PDF
Олександр Станіславович Сідько
Живопис Олександра Богомазова, як представника українського кубофутуризму першої половини ХХ століття PDF
Андрій Валентинович Смілянець
Визначна пам’ятка України – Опішнянське гончарство ХХ століття PDF
Євгенія Вікторівна Тугай
Вплив Росії на культуру пострадянських держав PDF
В'ячеслав Сергійович Хомицький

Політологія. Соціально-політичні конфлікти: сутність, шляхи та методи подолання

Управління суспільними процесами – ключ до сталого розвитку PDF
Ю. С. Бєлік
Використання популізму в політиці як чинник зародження соціально-політичних конфліктів PDF
К. Р. Відякіна
Релігійні конфлікти (нетерпимість та тероризм) PDF
Н. Гаврилюк
Роль масових комунікацій у соціально-політичних конфліктах сучасного суспільства PDF
К. В. Гуцол
Діяльність міжнародних організацій з усунення конфліктів PDF
К. Євдошенко
Міжнародний тероризм та мирний шлях його подолання PDF
К. О. Канурна
Стадії розвитку політичних конфліктів PDF
І. Ю. Кисельова
Політичні конфлікти як засіб боротьби за владу PDF
Д. Д. Комісаренко
Міжнародні політичні організації та їх роль у врегулюванні зовнішніх політичних конфліктів PDF
Д. О. Кочуг
Теоретичні моделі вивчення політичного впливу ЗМІ PDF
А. В. Куцовол
Теорія конфлікту цивілізацій С. Хатінгтона PDF
М. О. Малишева
Регіональна політика як метод запобігання міжнаціональним конфліктам PDF
О. Манша
Основи превентивної дипломатії у міжнародних конфліктах PDF
О. О. Платонова
Окремі аспекти соціальної роботи в допомозі бійцям АТО після повернення PDF
В. Д. Половинкіна
Теорія ігор у вирішенні політичних конфліктів PDF
І. К. Примак
Співвідношення моралі та права у соціально-політичних конфліктах. Погляди Н. Макіавеллі PDF
О. Р. Романко
Патріотичне виховання молоді в умовах політичного конфлікту (ідеї метрополита А. Шептицького) PDF
Т. О. Семків
Роль міжнародних організацій в регулюванні політичних конфліктів PDF
Ю. В. Сичик
Політичний конфлікт в українському суспільстві (реформатори та консерватори) PDF
І. С. Телелейко
Расизм в США як прояв міжетнічних конфліктів PDF
Ю. Швирьова
Сущность социально-политического конфликта PDF
Г. В. Щербакова

Теорія держави і права. Феномен держави: теоретико-правовi засади формування та розвитку

Ідеал і реальність дотримання прав студентів у новому законі «Про вищу освіту» PDF
Д. Ю. Комова
Принцип гуманізму у сучасних нормах конституційного права PDF
К. В. Літвінова
Актуальні питання вдосконалення Конституції України PDF
Ю. С. Мироненко
Вияви гуманізму в кримінальному праві PDF
Ірина Володимирівна Павленко
Актуальні питання студентського самоврядування PDF
М. А. Паламарчук
Проблеми та перспективи забезпечення якості вищої юридичної освіти в Україні PDF
Вячеслав Юрійович Пряміцин
Проблеми свободи світогляду та віросповідання на законодавчому рівні PDF
Н. В. Скляр
Історичний розвиток прав людини в Україні PDF
А. В. Старовойтова
Деякі аспекти доцільності встановлення кримінальної відповідальності за масові заворушення для осіб, які досягли 14-річного віку PDF
Микола Миколайович Тараненко
Гуманизм в правовой системе Украины PDF
А. П. Телегин
Практичні аспекти визнання особи такою, що втратила право користуватися житловим приміщенням PDF
М. В. Цаль
Роль юридичних наук у вищій освіті PDF
Ю. О. Єсипенко

Проблеми юридичної практики. Розвиток інформаційного суспільства: війна та мир

Інформаційна війна – приховане протистояння PDF
Олександр Юрійович Борисов
Роль засобів масової інформації в інформаційні війні PDF
Карина Олександрівна Єгіазарян
Пріоритетність розвитку інформаційного суспільства в Україні як рушійна сила на шляху до блискавичного майбутнього PDF
Наталія Володимирівна Зозуля
Проблеми розвитку інформаційного суспільства PDF
Іван Валерійович Маркелов
Пропаганда як засіб маніпуляції свідомістю PDF
Поліна Вадимівна Мєдведєва
Захист прав людини інтелектуальної власності в соціальних мережах PDF
Юлія Андріївна Невмивака
Вплив соціальних мереж на свідомість та культуру нового покоління PDF
Ольга Василівна Пашкіна
Право інтелектуальної власності в інформаційному суспільстві – необхідність чи анахронізм PDF
Денис Дмитрович Романовський
Вплив соціальних мереж на свідомість та культуру нового покоління PDF
Валентина Володимирівна Ружицька
Кібер-злочини (різновиди та способи застереження) PDF
Богдан Анатолійович Тимощук

Освіта ХХІ ст.: теорія та практики. Освіта як адаптаційний механізм у контексті подолання конфліктів сучасності

Гуманність суспільства та індекс щастя (вимірювання та реальність) PDF
А. А. Кугій
«Знаниевая» и «способностная» модели обучения студентов PDF
Е. А. Афанасьева
Переваги МВОК у сучасній освіті PDF
О. О. Горбовська
Досвід студентського самоврядування університетів світу PDF
О. О. Дудіна
Правовий статус викладачів PDF
С. М. Ель Сабарі
Преимущества и недостатки МООК на примере Coursera PDF
С. А. Кайстренко
Кодекс честі студента PDF
М. В. Куляша
Переваги та недоліки дистанційної освіти PDF
В. Л. Макарусь
Нові можливості для розвитку студентського самоврядування. Проблеми практичного втілення Закону України «Про вищу освіту» в НТУУ «КПІ» PDF
М. О. Малишок
Преимущества и недостатки МООК на примере Coursera PDF
О. І. Маслова
Переваги та недоліки дистанційної освіти PDF
М. Т. Мороз
Суб’єкт-суб’єктні відношення як необхідна умова розвитку сучасного освітнього простору PDF
О. В. Науменко
Проблема права вибору навчальних дисциплін у ВНЗ України PDF
А. В. Ніколаєва
Призначення студентського самоврядування у контексті становлення особистості студента PDF
А. О. Парубець
Організація навчального процесу PDF
А. М. Пацьора
Інтерес як мотивуючий фактор у відносинах «викладач-студент» PDF
О. В. Подофей
МВОК в Україні як можливість впровадження моделі змішаного навчання PDF
Ю. О. Пузанова
Вільний час як основа самоактуалізації студента PDF
Н. О. Садловська
Дистанційне навчання PDF
О. А. Самчинська
Система вступу до вищих навчальних закладів. Обгрунтованість ЗНО PDF
О. О. Симороз
Процедура відмови від викладача PDF
Я. В. Скиба
Досвід інтерактивної освіти в зарубіжних країнах PDF
І. В. Скота
Технопарки – середовище науки та творчості PDF
О. В. Стовба
Відрахування з вищого навчального закладу PDF
Ю. О. Ступак
Обмін студентами як фундамент розвитку сучасної освіти PDF
В. І. Уліцька
Стажування як вирішення проблеми працевлаштування випускника ВНЗ без досвіду роботи PDF
С. О. Філіпова
Корпоративна культура як чинник гуманітаризації освіти в технічному вузі PDF
А. О. Франчук
Історія розвитку медіаосвіти в Україні за участю НТУУ «КПІ» PDF
І. В. Цимбалюк
Проблеми студентського самоврядування в Україні PDF
Л. О. Чернов
Розвиток медіаосвіти в Україні PDF
П. В. Шевченко

Теорія і практика управління. Талант-менеджмент, інноваційні та креативні технології в сучасних управлінських практиках

Використання тайм-менеджменту у фрілансі PDF
Анастасія Русланівна Аксані
Інтерес цільової аудиторії як рушій соціального медіа-менеджменту PDF
Василь Васильович Безуглий
Проблема псевдоінновацій у проектуванні адміністративної субкультури PDF
Ольга Ігорівна Божок
Підходи до стимулювання творчого потенціалу співробітника в сучасній теорії управління PDF
Дар'я Андріївна Болдарева
Принципи рекордз менеджменту з оптимізації системи документообігу PDF
Юлія Олексіївна Бриль
High Potential Person як пріоритетний напрямок в управлінні персоналом організації PDF
Яна Костянтинівна Гапчук
Проблеми при впровадженні корпоративних інформаційних систем на вітчизняних підприємствах PDF
Аліна Юріївна Дубівка
Переваги електронних послуг при взаємодії уряду і громадян PDF
Тетяна Володимирівна Кваша
Проблема відчуження та засоби її подолання у Е. Фромма PDF
Ірина Ігорівна Коструба
Використання технології бенчмаркінгу в електронному урядуванні в Україні PDF
Ольга Андріївна Кохан
Мотивація державних службовців в підвищенні інформаційної компетентності в галузі електронного урядування PDF
В. В. Літовченко
Проблеми захисту персональних даних в Україні PDF
Тетяна Степанівна Миколаюк
Фірмовий стиль як складова позитивного корпоративного іміджу PDF
Вікторія Ігорівна Осипенко
Молоді фахівці і їх роль у формуванні престижу державної служби PDF
Олександра Андріївна Петракович
Творчий процес у контексті креативного менеджменту як умова ефективного розвитку організації PDF
Олександр Сергійович Погребняк
Активизация лидерского потенциала студентов в становлении их управленческих компетенций PDF
Людмила Владимировна Савенко
Досвід іноземних корпорацій у креативному управлінні людськими ресурсами PDF
Лідія Геннадіївна Сільченко
Проблема актуальності логічного мислення для менеджерів PDF
Анна Юріївна Скляр
Впровадження сучасних інформаційних технологій в управління діяльністю медичних установ PDF
Анна Петрівна Сьоміна
Перспективи застосування тайм-менеджменту в інформаційній діяльності PDF
Анжеліка Валентинівна Трикоз
Електронний уряд як дієвий механізм боротьби з корупцією PDF
Анастасія Станіславівна Уманська
Концепція державно-приватного партнерства (перспективи розвитку в Україні) PDF
Олександра Сергіївна Чала
Перспективи форсайт-досліджень у процесі впровадження електронного урядування PDF
Альона Миколаївна Чорна

PR і соціальні комунікації. Соціальні комунікації як інструмент гармонізації суспільних протиріч і конфліктів

Інтернет-реклама як особлива складова розвитку електронної комерції PDF
Аліна Сергіївна Безугла
Роль віртуальних комунікацій в сучасному інформаційному суспільстві PDF
Ольга В'ячеславівна Бурлака
Закордонний досвід формування іміджу кандидата у свідомості електората PDF
Вікторія Миколаївна Волик
Специфіка використання комунікативних технологій в українському суспільстві PDF
Ілона Юріївна Громницька
Практики PR для створення HR-бренду та корпоративної культури PDF
Аліна Юріївна Дубівка
Проблеми удосконалення системи підготовки фахівців галузі PRу вітчизняній освіті PDF
Андрій Петрович Киричок
Електронне урядування, як інструмент налагодження зв’язків з громадськістю PDF
Ольга Андріївна Кохан
PR у сфері ресторанного бізнесу як інструмент налагодження зворотного зв’язку з клієнтами PDF
Ольга Богданівна Кулачковська
Аналіз візуальної складової української реклами PDF
Ірина Олександрівна Курапова
Зв’язки з громадськістю як одна з функцій державного управління PDF
В. В. Літовченко
Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для здійснення соціального контролю PDF
Лідія Валеріївна Неділько
Современные социальные коммуникации и их влияние на нашу жизнь PDF
Анастасия Сергеевна Нетис
Корпоративна культура як інструмент гармонізації відносин в колективі PDF
Дар'я Миколаївна Нечай
Інформaційнa війна – стратегія перемоги PDF
Ольга Олегівна Онуфрієнко
Мас-медійна маніпуляція як зброя інформаційної війни PDF
Євгенія Олегівна Пліхіна
Розвиток PR в електронному урядуванні України. Канадський досвід PDF
Григорій Аркадійович Подольський
Застосування сучасних PR технологій для отримання інсайдерської інформації PDF
Інна Василівна Тищук
Історичні типи та сучасні проблеми зв'язків державної служби з громадськістю PDF
Анастасія Станіславівна Уманська
Чорний піар як антипод гармонізації протиріч у кризовому PR PDF
Катерина Андріївна Усова
Інформаційно-комунікативна компетентність державного службовця в умовах інформатизації суспільства PDF
Альона Миколаївна Черленюк
Роль піар-служб в становленні технологій «електронного уряду» PDF
Альона Миколаївна Чорна

Соціальна робота. Соціальна робота як інститут підтримки людей в конфліктних ситуаціях

Здоров’я людини як визначальний фактор існування суспільства PDF
Дарина Станіславівна Власенко
Особливості роботи соціального працівника в умовах виробничих конфліктів PDF
Валерія Андріївна Котик
Можливості та проблеми використання соціальних роботів в роботі з різними категоріями клієнтів PDF
Оксана Перекута
Отчуждение человека от человека как путь к суициду PDF
Карина Сергеевна Савчук
Проблема втраченого покоління, спроби її подолання та можливі шляхи вирішення PDF
Ольга Черкас
Роль социальных организаций в помощи семьям, которые находятся на грани развода PDF
Мария Владимировна Шевченко

Математика XXI століття. Математичне та комп’ютерне моделювання соціально-економічних та екологічних процесів і систем

Математичні моделі в органічній хімії PDF
Гліб Геннадійович Березовський
Математичні моделі конкуренції (від відсотків до сучасності) PDF
Дмитро Миколайович Бондарчук
Математична імунологія. Моделі динаміки імунної реакції на інфекційне захворювання PDF
Аліна Вадимівна Коваленко
Математичні моделі конкуренції (від відсотків до сучасності) PDF
Максим Анатолійович Кріт
Математическое моделирование военных конфликтов PDF
Екатерина Сергеевна Сенькова
Математична імунологія. Моделі динаміки імунної реакції на інфекційне захворювання PDF
Олександр Миколайович Солонінко
Математические модели предбиологической эволюции (квазивиды, гиперциклы и сайзеры) PDF
Екатерина Александровна Татарова
Математичні моделі конкуренції (від відсотків до сучасності) PDF
Вадим Валентинович Хвещук

Круглий стіл (гендерні дослідження)

Трансформація образу жінки в українській літературі та медіа-просторі PDF
Наталія Миколаївна Борсук
Сучасні гендерні контракти в українських сім’ях PDF
Вікторія Вікторівна Ковтиха
Вживання гендерного нейтрального чоловічого роду в німецькомовному юридичному дискурсі PDF
Яна Григорівна Кривенко
Механізми виникнення ґендерних стереотипів у свідомості споживачів інформації PDF
Світлана Олегівна Ліповська
Проблема аборту (вбивство чи репродуктивний вибір) PDF
Анна Леонідівна Мороз
Аналіз японської системи гендерних відносин PDF
Дарина Олегівна Шевчук

Круглий стіл (психологія та педагогіка)

Проблемы диагностики посттравматического стрессового расстройства PDF
Амінет Шабанівна Апішева
Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на психіку і здоров'я людини PDF
Олена Василівна Винославська
Психологическая безопасность личности как научная проблема PDF
Наталія Юріївна Волянюк
Зміни у підходах до дослідження феномену «безпека особистості» PDF
Марія Олександрівна Кононець
Інформаційно-психологічна безпека особистості PDF
Ольга Володимирівна Москаленко
Відповідальність як чинник психологічної безпеки PDF
Оксана Анатоліївна Стовбун