Секції конференції

General Papers

Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed

Філософія. Філософські виміри людяності

Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed

Історія. Україна і світ в історичній перспективі

Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed

Соціологія. Гуманізм та антигуманізм в соціологічному дискурсі

Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed

Психологія та педагогіка. Психолого-педагогічні аспекти підготовки майбутніх фахівців до вирішення конфліктів сучасності

Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed

Культурологія та естетика. Гуманізм в художній культурі та мистецтві XX-початку XXI століття

Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed

Політологія. Соціально-політичні конфлікти: сутність, шляхи та методи подолання

Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed

Теорія держави і права. Феномен держави: теоретико-правовi засади формування та розвитку

Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed

Проблеми юридичної практики. Розвиток інформаційного суспільства: війна та мир

Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed

Освіта ХХІ ст.: теорія та практики. Освіта як адаптаційний механізм у контексті подолання конфліктів сучасності

Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed

Теорія і практика управління. Талант-менеджмент, інноваційні та креативні технології в сучасних управлінських практиках

Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed

PR і соціальні комунікації. Соціальні комунікації як інструмент гармонізації суспільних протиріч і конфліктів

Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed

Соціальна робота. Соціальна робота як інститут підтримки людей в конфліктних ситуаціях

Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed

Математика XXI століття. Математичне та комп’ютерне моделювання соціально-економічних та екологічних процесів і систем

Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed

Круглий стіл (гендерні дослідження)

Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed

Круглий стіл (психологія та педагогіка)

Вибрано Open Submissions Вибрано Peer Reviewed