Наукові конференції України, Дні науки ФСП 2015

Розмір шрифту: 
Перспективи застосування тайм-менеджменту в інформаційній діяльності
Анжеліка Валентинівна Трикоз

Остання редакція: 2016-10-24

Тези доповіді


Впровадження інформаційних технологій в діяльність підприємств та організацій спричинило те, що тайм-менеджмент перейшов в нову фазу розвитку.  Новий виток у розвитку тайм-менеджменту характеризується тим, що «управління часом» постає актуальним завданням для сучасного управлінця, у діяльності якого на відміну від виробничої і технологічної складових починає переважати інформаційна. Згідно із ст. 12 Закону України «Про інформацію» «інформаційна діяльність –  це сукупність дій,  спрямованих  на задоволення  інформаційних  потреб  громадян,  юридичних  осіб   і  держави». У менеджерів, робота яких пов’язана з процесами пошуку, обробки, аналізу та зберігання інформації, можуть виникати нераціональні витрати часу, що змусять поставити під сумнів результативність самої інформаційної діяльності. Тому, надзвичайно важливим буде впровадження засобів тайм-менеджменту, які б мінімізували витрати часу в роботі з інформаційними системами.

В процесі інформаційної діяльності управлінця, метою якої є системні організаційні впливи і функціональне забезпечення об’єктів інформаційної діяльності, можуть виникати ускладнення, які в першу чергу пов’язані з обмеженістю часу. Недостатній часовий ресурс впливає на якість інформації, змінює властивості інформації, нівелюючи її цінність, точність, повноту, достовірність, своєчасність. Однією з причин виникнення часових обмежень у інформаційній діяльності є нераціональне використання інформаційних ресурсів, яке вирішується керівниками підприємств виключно адміністративними методами, а  в деяких випадках й  ігнорується. Наприклад, нераціональне використання інформаційних ресурсів може проявлятися в нецільових часових витратах, особливо, якщо потік інформації занадто великий і з нього потрібно обрати необхідну інформацію, проаналізувавши при цьому значну кількість надлишкової і неякісної інформації. Також, одним з елементів нераціонального використання інформаційних ресурсів є відсутність перевірки інформації на достовірність та повноту, що в подальшій діяльності може призвести до неочікуваних наслідків і втрат робочого часу...


Ключові слова


перспективи; тайм-менеджмент; інформаційна діяльність

Full Text: PDF