Наукові конференції України, Дні науки ФСП 2015

Розмір шрифту: 
Зіставлення слов’янської та української культур на основі твору І. Багрянова «Тигролови»
Марія Григорівна Волощук

Остання редакція: 2016-09-30

Тези доповіді


Культурогенез є складним і багатовекторним процесом, оскільки жодна культура не виникає безпідставно, а будується на основі попередніх культур та продукує культурні смисли для поставання майбутніх культур. Також на культуру безпосередньо впливають безліч факторів, зокрема такі як  географічне положення та історичні події. Досліджуючи проблему поставання української культури в історичному процесі необхідно згадати про теорію автохтонності, запропоновану М.Грушевським. На думку вченого, вирішальну роль у культурному розвитку українського народу відіграла слов'янська культура. Зробивши непересічний внесок у світову й українську духовну скарбницю, слов'янська культура існувала майже 1500 років і досягла надзвичайного розвитку. Природнім є те, що традиційно в українській  літературі більшість письменників у своїй творчості звертаються до змалювання образів України: її природи чи то історії, народу, або його побуту та культури тощо. Образ України присутній і в романі Івана Багряного "Тигролови", але змальовано його дещо інноваційно, адже автор звертається до нетрадиційних творчих прийомів. На прикладі цього твору можна прослідкувати розвиток слов'янської культури та залишений нею відбиток на українській.

Сучасні археологічні дослідження Н.Риндіної, Ю. Липи, В.Янова та інших підтверджують, що окремі елементи слов'янської культури (система господарства, топографія поселень, декоративний розпис будинків, мотиви орнаменту і кераміки та інше) стали невід’ємною частиною сучасної української культури. У «Тигроловах» родина Сірків живе у хаті прикрашеній намальованими орнаментами, що характерно для поселення слов'ян, як і те, що зводилися хати на відкритих місцях без оборонних споруд...


Ключові слова


украънська культура; слов'янська культура; культура; Багряний; культурологія

Full Text: PDF