Наукові конференції України, Дні науки ФСП 2015

Розмір шрифту: 
Стадії розвитку політичних конфліктів
І. Ю. Кисельова

Остання редакція: 2016-11-03

Тези доповіді


Термін «конфлікт» з латинської мови перекладається як «суперечка», що виникає через протилежність думок, інтересів, поглядів. Політичний конфлікт визначається як один із видів соціальних конфліктів, що виникає при суперечності поглядів політичних суб’єктів. В основі конфлікту знаходиться боротьба учасників політичного процесу за владу, за доступ до прийняття рішень, розпорядження ресурсами.

Будь-який конфлікт має три основні стадії: виникнення, розвиток та закінчення.

Перша стадія – виникнення ( або передконфліктна ситуація). На даному етапі розпочинається процес розбіжності думок, поява протилежних інтересів. Передконфліктна стадія протікає у відкритій формі, зростає соціальна та емоційна напруга. тобто реакція населення на зміни умов життєдіяльності. Також наявні масові незадоволення, тривоги, пошук винних в такому положенні, звернення людей до ЗМІ, органів влади. Протиріччя, що виникли можуть бути вирішені на цій стадії, якщо ні, то відбувається перехід у відкриту фазу. Відкрита фаза – це вершина соціальної напруги, коли люди поділяють свої інтереси, відбувається розмежування учасників конфлікту на групи, з’являється лідер,  Відкрита фаза – це пік соціальної напруги, коли люди усвідомлюють свої інтереси, відбувається розмежування учасників конфлікту на групи, з'являються лідери, розробляється стратегія та вимоги, формується ідеологія...


Ключові слова


політичний конфлікт; конфлікт; політологія

Full Text: PDF