Наукові конференції України, Дні науки ФСП 2015

Розмір шрифту: 
Психолого-педагогічна підготовка майбутніх інженерів для подолання конфліктів, які можуть виникнути при працевлаштуванні
Іванна Сергіївна Башкір

Остання редакція: 2016-09-30

Тези доповіді


На даному етапі розвитку усіх країн світу спостерігаються високі вимоги до підготовки майбутніх інженерів не тільки з професійної точки зору, а й з психологічної. Молодий фахівець повинен бути психологічно готовий до різних проблем, конфліктів, ускладнень у стосунках з колегами та професійній діяльності. Вміння управляти стосунками у колективі, правильно розподіляти свій час, розуміти важливість володіння комунікативними та організаторськими здібностями – все це є досить важливим кроком на шляху до вдалого працевлаштування та кар’єрного зросту в подальшому.

Але, нажаль, на сьогоднішній день психологічна підготовка у вищих навчальних закладах України перебуває на низькому рівні, вона є недовершеною. Все це спричинено недостатньою кількістю навчальних годин гуманітарних дисциплін для студентів інженерних спеціальностей, не розуміння самими студентами важливості володіння психологічною підготовкою для забезпечення гарного майбутнього...


Ключові слова


інженер; психолого-педагогічна підготовка; конфлікт; працевлаштування; психологія

Full Text: PDF