Наукові конференції України, Дні науки ФСП 2015

Розмір шрифту: 
Відповідальність як чинник психологічної безпеки
Оксана Анатоліївна Стовбун

Остання редакція: 2016-10-28

Тези доповіді


У публікації розглянуто феномен відповідальності в аспекті психологічно безпеки особистості. Стверджується, що всі системи, що забезпечують безпеку, та їх компоненти, замкнені на понятті особистості, зокрема, її індивідуально-психологічних особливостей. Наголошено, що цінності й ціннісні орієнтації об'єктивуються у відповідальності, оскільки вони тісно пов'язані з потребами й інтересами особистості, з емоційно-вольовими механізмами її психіки, тобто є сполучною ланкою між відповідальністю й поведінкою людини.

Особистісний вимір безпеки на сьогодні вивчено неповною мірою, але саме від нього залежить безпека на всіх рівнях і в будь-яких ситуаціях. Психологічна безпека, в даному випадку, розглядається нами як наявність і збереження в перспективі умов для оптимального функціонування і розвитку особистості при відсутності неприпустимого ризику, тобто відсутності ймовірності нанесення психологічної шкоди і її тяжкості.

Аналізуючи проблему психологічної безпеки, виділяють різні ракурси розгляду індивідуально-психологічних характеристик, пов'язаних із забезпеченням даного аспекту життєдіяльності людини...


Ключові слова


психологічна безпека; особистість; психологія

Full Text: PDF