Наукові конференції України, Дні науки ФСП 2015

Розмір шрифту: 
Кодекс честі студента
М. В. Куляша

Остання редакція: 2016-11-03

Тези доповіді


У ХХІ столітті освіта набуває особливого значення для накопичення людиною професійних знань, мотивацій, навичок, формування світогляду та розуміння людиною сенсу свого існування.  Саме тому черговий раз обговорювати важливість цього феномену для сучасної людини немає потреби. Нині - гострішим питанням є моральне середовище у освітніх закладах і регуляція відносин усіх суб'єктів процесу.

Факт приєднання України до Болонського навчального процесу - хороший поштовх до позитивних змін, адже автономія університетів, прозорість оцінювання якості знань, моніторинг системи освіти, - потребує негайної реформації та оновлення. Ці зміни стосуються не лише протокольних заходів, а й глибинних моральних засад української освіти. Проблеми морального клімату в університетському середовищі здебільшого пов'язані з корупцією, неодноразовим використанням тих же рефератів і робіт, плагіатом і його виявом у різноманітних формах. Інколи нечесність проявляють і викладачі, ігноруючи авторські права, представляючи підроблені результати досліджень,перекручуючи дані про джерела інформації.

Тому одним з найефективніших способів боротьби з негативним проявом моральних відносин може стати запровадження Кодексів честі для основних суб'єктів навчально-виховного процесу в університеті - викладачів, студентів, адміністрації...


Ключові слова


кодекс; студент; кодекс честі

Full Text: PDF