Наукові конференції України, Дні науки ФСП 2015

Розмір шрифту: 
Мас-медійна маніпуляція як зброя інформаційної війни
Євгенія Олегівна Пліхіна

Остання редакція: 2016-10-27

Тези доповіді


Для інформаційної ери, в яку ми живемо, характерне створення єдиного глобального світового інформаційного простору. При такому трансформуванні політичні конфлікти перетворюються в «зіткнення цивілізацій». На думку К. С. Гаджіева світ без воєн не настане ніколи, але характер воєн поміняється. І оскільки проблеми миру і війни зараз досить гостро стоять перед людством, то актуальність з'ясування характеру воєн майбутнього не викликає сумніву.

До недавнього часу сила держави в геополітичному світовому просторі визначалася фактором наявності ядерної зброї. Однак ядерні вибухи наштовхнули світову громадськість на думку, що ядерна війна, як метод досягнення мети, не задовольняє жодну зі сторін. Ядерна війна передбачає знищення всіх цілей, які переслідуються в процесі її ведення. Можливості цієї зброї такі, що переможця не буде. У той же час зрозуміло, що і старі методи військових дій вже не досить ефективні. Холодна війна була надзвичайно смертоносною, однак, вона почалася, проходила і закінчилася без прямого збройного конфлікту,  тому що її головним інструментом була інформація.

Війни майбутнього - це інформаційні війни. І ми можемо сказати, що для України інформаційна війна – це війна «теперішнього». Через політичні конфлікти в умовах інформаційної відкритості, ми стаємо свідками та жертвами інформаційного впливу на масову свідомість, який робиться для зміни поведінки та нав'язування цілей, які не входять в число наших інтересів. В умовах інформаційної війни особливе місце в системі політичних відносин займають мас-медіа. Основним завданням політичних партій, провідних компаній, лідерів сучасної ідеології стає отримання сприятливого висвітлення їх рішень, дій та організованих ними подій. По ефективності впливу на свідомість  засоби масової комунікації виходять на перше місце. І на сьогоднішній день, як ніколи раніше, чітко проявляється  мас-медійна маніпуляція. Набуваючи глобальних параметрів,  маніпуляція заважає  демократизації суспільства, становленню демократичних цінностей, процесам відкритості інформаціі, прозорості дій влади і контроля громадянського суспільства, стає зброєю інформаційної війни. Через канали мас-медіа відбувається маніпуляція громадською свідомістю, нав'язування певних позицій і установок. Також самі засоби масової комунікації  «продають» новини на основі комерційної логіки заради максимізації прибутку, викривляючи реальні факти...


Ключові слова


мас-медіа; маніпуляція; інформаційна війна

Full Text: PDF