Наукові конференції України, Дні науки ФСП 2015

Розмір шрифту: 
Дистанційне навчання
О. А. Самчинська

Остання редакція: 2016-11-03

Тези доповіді


Ми живемо в двадцять першому столітті. У час,коли науково-технічна революція досягла високого рівня. Все наше життя тим чи іншим чином пов’язане з технікою і стало практично неможливим без неї. Ми використовуємо досягнення науки та техніки  у всіх сферах нашого життя та діяльності. Тому використання нових інформаційних технологій не викликає в нас подиву,а взагалі вважається як за потрібне.

У світі порівняно давно стало практикуватися використання інформаційних технологій не лише у сфері професійної діяльності,а й освіти. В Україні,на жаль,процес введення нових інформаційних джерел в цю сферу лише на початковому рівні,і не має ще досконалої моделі свого розвитку. Однією з таких  інновацій є дистанційне навчання,яке останніми роками починають вводити в основному в вищих навчальних закладах України.

Для того щоб визначити,які недоліки та переваги мають ці нововведення хочемо спочатку дати визначення терміну «дистанційне  навчання». Згідно із положенням Міністерства освіти і науки України про дистанційне навчання від 25.04.2013р. під дистанційним навчанням розуміється індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій...


Ключові слова


дистанційна освіта; освіта

Full Text: PDF