Наукові конференції України, Дні науки ФСП 2015

Розмір шрифту: 
МВОК в Україні як можливість впровадження моделі змішаного навчання
Ю. О. Пузанова

Остання редакція: 2016-11-03

Тези доповіді


За останні кілька років освіта зазнає помітних перетворень. Самоосвіта, дистанційне навчання та методи активного пізнання стають все більше значимими у нинішньому медійному суспільстві. Сучасний  етап  розвитку вищої освіти в Україні, приєднання до Болонського процесу стимулюють створення нових методів навчання. Розвиваються освітні технології, що дозволяють використовувати інформаційні технології у навчанні.

З появою масових відкритих онлайн-курсів (МВОК) сфера освіти почала зазнавати радикальних змін. МВОК представляють свої можливості для використання в системі діючої зараз системи освіти, більшість із них зупиняються на моделі «змішаного навчання» (blendededucation або blendedlearning), що поєднує переваги традиційного та онлайн навчання. Змішане навчання складається із трьох частин: вивчення теоретичного матеріалу дистанційно, засвоєння практичних навиків у формі денних занять, та складання іспиту.

Ефективність дистанційного навчання полягає в тому, що студенти мають змогупрацювати з навчальними матеріалами в такому режимі та обсязі, який підходить безпосередньо їм. Також МВОК генерують великі об’єми даних про те, як слухачі вивчають відеолекції, як виконують завдання, визначаються типові помилки. Вони бути використані викладачами для покращення викладу матеріалу, і, як результат, – покращення якості освіти. Також МВОК надають можливість прослухати даний курс усім охочім, що рекламує учбовий заклад, а також дає можливість продавати сертифікати для слухачів курсу (не студента даного ВУЗу), як це є, наприклад, на Сoursera. Проте студенти не завжди самодисципліновані та вмотивовані для успішного проходження курсу; також існує необхідність у суворому контролі захисту авторських прав викладених у відкритий доступ матеріалів...


Ключові слова


змішане навчання; Україна; освіта

Full Text: PDF