Наукові конференції України, Дні науки ФСП 2015

Розмір шрифту: 
Принципи рекордз менеджменту з оптимізації системи документообігу
Юлія Олексіївна Бриль

Остання редакція: 2016-10-24

Тези доповіді


Сучасний рівень розвитку інформаційно-документаційної сфери потребує оперативного освоєння міжнародного досвіду для формування ефективного рівня функціонування системи керування документаційними процесами в Україні та системи документообігу підприємства, установи, організації в цілому. З розвитком новітніх технологій, сертифікації товарів і послуг, стандартизації та уніфікації, ринкових відносин в галузі інформації та документації міжнародного визнання і поширення набув універсальний термін «рекордз менеджмент» (англ. records management), який трактується як галузь керування, що відповідає за ефективний і систематичний контроль за створенням, прийманням, зберіганням, використанням, передаванням до архіву та вилученням для знищення службових документів, включаючи процеси відбору й зберігання в документальній формі свідчень та інформації про ділову діяльність.

У вітчизняній документознавчій науці не тільки на рівні форми, але й семантичного наповнення унормувався еквівалент поняттю рекордз менеджмент – “керування документаційними процесами”. Введення у науковий обіг та успішне входження цього терміну в понятійно-категоріальний апарат сучасного документознавства сприяло обговорення концепції впровадження в Україні норм Міжнародного стандарту ISO 15489-2001 “Information and Documentation. Records management” і розробка Національного стандарту України 4423-2005 “Інформація та документація. Керування документаційними процесами”.

Керування документаційними процесами спрямоване на організацію практичної роботи зі службовими документами в професійній діяльності як менеджерів-управлінців, так і кожного працівника підприємства, установи, організації без винятку не залежно від того, чи створює працівник службові документи або лише користується ними в межах своїх професійних обов’язків...


Ключові слова


менеджмент; рекордз-менеджмент; оптимізація; документообіг; управління

Full Text: PDF