Наукові конференції України, Дні науки ФСП 2015

Розмір шрифту: 
Перспективи форсайт-досліджень у процесі впровадження електронного урядування
Альона Миколаївна Чорна

Остання редакція: 2016-10-24

Тези доповіді


Розвиток інформації та електронних технічних засобів вплинули на структури і процеси державного управління. Якщо спочатку цей вплив виражався у підвищенні ефективності збору, обробки та використання інформації в процесі прийняття рішень, то надалі почали відбуватися помітні трансформації у принципах і методах організації всієї системи державного управління. Особливу інтенсивність інформаційні технології в державному управлінні набувають в середині 90-х років, що продукує появу нової управлінської концепції «електронний уряд» («e-government»). Формуються пов'язані з цим концептуальні поняття «електронна демократія» («e-democracy»), «електронне управління» («e-governance»).

На тлі політичних змін, які «зобов’язали» політичну еліту до системного реформування державного механізму, актуальності набуває впровадження в Україні електронного уряду і автоматизації управлінських процесів. В Україні поки що недостатньо розроблений методологічний апарат формування стратегічних  пріоритетів у галузі інформаційно-технічних систем та управління ними, тому технологія форсайта може стати тим допоміжним інструментом, який дозволить виявити економічні і соціальні пріоритети, які стосуються багатоаспектності функціонування систем прийняття рішень у сфері реалізації державної політики.

Форсайт (англ. Foresight - «передбачення») - це інтелектуальна технологія спільного проектування майбутнього. Цей формат комунікації дозволяє учасникам створити колективний образ майбутнього і домовитися про спільні дії по його досягненню. Форсайт виходить з варіантів можливого майбутнього, які можуть настати при виконанні певних умов: правильного визначення сценаріїв розвитку, досягнення консенсусу щодо вибору того чи іншого бажаного сценарію, вжитих заходів з його реалізації...


Ключові слова


перспективи; форсайт; електронне урядування

Full Text: PDF