Наукові конференції України, Дні науки ФСП 2015

Розмір шрифту: 
Пріоритетність розвитку інформаційного суспільства в Україні як рушійна сила на шляху до блискавичного майбутнього
Наталія Володимирівна Зозуля

Остання редакція: 2016-10-24

Тези доповіді


Інформаційне суспільство – це ступінь у розвитку цивілізації на сучасному етапі, який характеризується значним зростанням важливості знань та інформації в житті суспільства, збільшенням частки інформаційних продуктів,  послуг у валовому внутрішньому продукті країни, створенням глобального, масштабного інформаційного простору, що забезпечує ефективну інформаційну взаємодію людей, їх доступ до світових ресурсів інформаційного спрямування, а також  задоволення їхніх особистісних і соціальних потреб в інформаційних продуктах і послугах.

Базисом інформаційного суспільства є інформаційні технології, «інтелектуальні» комп`ютери, автоматизація та роботизація всіх сфер і галузей економіки та управління, єдина найсучасніша інтегрована система зв`язку. Таким чином, кожній особі забезпечується доступ до будь-якої інформації, знань, і це  зумовлює значні зміни в усій системі суспільних відносин.

Одним із найголовніших пріоритетів сучасної України слід вважати непереборне прагнення до побудови орієнтованого виключно на інтереси людей, відкритого для всіх і спрямованого на розвиток інформаційного суспільства, в якому б кожен з нас міг не тільки створювати та накопичувати інформацію і знання, але й мати вільний доступ до них, можливість користуватися та обмінюватися ними для того, щоб кожна людина повною мірою могла реалізувати свій потенціал, сприяючи при цьому суспільному й особистому розвитку та підвищуючи якість життя...


Ключові слова


суспільство; інформація; інформаційне суспільство; Україна; право; перспектива

Full Text: PDF