Наукові конференції України, Дні науки ФСП 2015

Розмір шрифту: 
Проблеми формування української ідентичності у сучасному світі
Олександр Станіславович Сідько

Остання редакція: 2016-09-30

Тези доповіді


Проблема формування ідентичності культурного самовизначенняна лежить до найбільш актуальних питань сучасного державотворення та становлення української нації, особливо за часи перманентної кризи. Усвідомлення своєї національної ідентичності й реалізація її у різних видах культурно-історичної  творчості є необхідною передумово розвитку української спільноти йуспішного українського державотворення.

Вперше механізм формування ідентичності був розкритий у концепціях З. Фрейда, у його наукових розвідках, які виникли на основі психологічних та психоаналітичних спостережень. З його позиції, національна, або етнічна свідомість передбачає ідентифікацію індивіда з історичним минулим даної групи і акцентує ідею «коренів». Надалі концепція ідентичності здобула більш глибокого осмислення у різновекторних дослідженнях; особливо вагомий внесок у вивчення ідентичності, її структури і різних аспектів на рівні індивідів зробили:П. Бурдьє та Д. Леві–Стросс. Для вітчизняних дослідників проблема формування національної  ідентичності, відносно нова, проте вона висвітлена у працях М. Степико, Л. Климанської, Я. Грицак, які розглядають проблеми формування національної та культурної ідентичності українців на зламі ХХ-ХХІст.В цьому контексті вітчизняні дослідники також піднімають питання свободи особистості, місця і ролі релігії, моралі і права людини...


Ключові слова


українська ідентичність; нація; культурологія

Full Text: PDF