Наукові конференції України, Дні науки ФСП 2015

Розмір шрифту: 
Мотивація державних службовців в підвищенні інформаційної компетентності в галузі електронного урядування
В. В. Літовченко

Остання редакція: 2016-10-24

Тези доповіді


Розбудова сучасної держави із професійним кадровим забезпеченням в умовах системного впровадження інформаційних технологій в процес управління – необхідні складові успішного функціонування «електронного уряду». Здійснення підготовки висококваліфікованих кадрів, компетентних в роботі з інтегрованими, інформаційними системами є напрочуд актуальною задачею в період впровадження електронного урядування в Україні. Підготовка та перепідготовка державних службовців з метою вдосконалення професійних знань у сферах використання новітніх інформаційних технологій є, безперечно, перспективною сферою, і потребує виокремлення інформаційних компетенцій, розвиток яких, має здійснюватися через розгалужену систему мотивації працівників.

Нажаль, зараз процес самостійного навчання та підвищення кваліфікації державними службовцями є невмотивованим і досить «відірваним» від самого процесу просування по службі. Ефективною мотивуючою складовою може стати прямо пропорційна взаємозалежність у підвищенні рангу і присвоєнні категорії державним службовцям у відповідності до рівня здобутих знань, вдосконалення й зростання професійних навичок. Також, слід звернути увагу на досвід зарубіжних країн, де відповідна система мотивації державних службовців не лише заохочує працівників підвищувати свій рівень знань, а й ставить перед ними умови, коли їх набуття є однією з рис ділових якостей особистості, що органічно вбудовується в професійну діяльність державного службовця.

Як показує досвід зарубіжних країн, отримання знань в галузі інформаційних технологій більш доцільно здійснювати через проходження спеціалізованих курсів, тренінгів і т.д. Державний службовець є вмотивованим до набуття певних «ексклюзивних» знань, тому що стає більш конкурентоспроможним на «загальному» ринку праці, оскільки вдосконалює фахові знання і уміння у галузі інформаційної діяльності. Альтернативою є набуття подібного досвіду у відповідних державних освітніх закладах, де навчання і підвищення кваліфікації здійснюється коштом держави, а стимулювання працівника відбувається шляхом встановлення кваліфікаційних вимог за вертикальним принципом: у взаємозв’язку із кар’єрним просуванням по службі...


Ключові слова


мотивація; державна служба; державний службовець; компетентність; інформація; інформаційна компетентність; електронне урядування

Full Text: PDF