Наукові конференції України, Дні науки ФСП 2015

Розмір шрифту: 
Управління суспільними процесами – ключ до сталого розвитку
Ю. С. Бєлік

Остання редакція: 2016-11-03

Тези доповіді


Концепція сталого розвитку суспільства, яка системно поєднала у собі природоохоронний, економічний та соціальний виміри, є основною управлінською парадигмою суспільного розвитку ХХІ століття. Гармонізація цих складових та підтримання їх у взаємній рівновазі – питання високої складності, яке вимагає значної уваги на рівні національних урядів. Управління суспільними процесами на загальнодержавному та місцевому рівнях в Україні повинно здійснюватись на основі концептуальних принципів сталого розвитку.

Управління для будь-якої сфери є визначальним фактором адекватного розвитку та допомагає зберегти її життєздатність. Водночас, усі проблеми, які виникають із розвитком суспільства, спричинені проблемами саме управління, якими, на жаль, на сучасному етапі пронизані всі рівні організації суспільства.

Для нинішнього способу конструювання суспільної реальності характерна відсутність упорядкованості систем, постійні їх трансформації, висока мінливість основних вимірів сталого розвитку – соціально-економічних систем та екологічного середовища. Несталість нинішньої системи суспільного розвитку, політичні та економічні кризи є безпосереднім свідченням наявності проблем в управлінні суспільними процесами...


Ключові слова


управління; сталий розвиток; суспільство

Full Text: PDF