Наукові конференції України, Дні науки ФСП 2015

Розмір шрифту: 
Українська душа в уявленнях студентів НТУУ «КПІ»
Роман Римський

Остання редакція: 2016-09-30

Тези доповіді


Не вдаючись до теоретико-методологічного аналізу поняття «душа» в ідеалістичній і матеріалістичній філософії та психології, зазначимо, що у нашому дослідженні ми розуміємо поняття «українська душа» як інтегральне утворення, що увібрало в себе типові риси характеру української нації.

Вивчаючи психологію, ми замислюємося над особливостями свого характеру і, відповідно, над тим, чи здатні ми, будучи наділені специфічними українськими рисами, виявляти волю і наполегливість, мудрість і сміливість, дружелюбність і незалежність у подоланні конфліктів, якими, на жаль, ще багатий навколишній світ.

Проведене дослідження дозволило з’ясувати, якою є «українська душа» в уявленнях студентів нашого університету. У досліджені взяли участь 95 студентів 2-го курсу приладобудівного та інженерно-хімічного факультетів, які вивчають дисципліну «Психологія», серед них юнаків було 78 %, дівчат – 22 %. В процесі вивчення цього предмету їм було запропоновано висловити в короткому есе свої думки щодо їхніх уявлень про «українську душу». На нашу думку, залучену для проведення дослідження вибірку респондентів можна вважати досить репрезентативною з декількох причин...


Ключові слова


Україна; душа; студент; КПІ; психологія; педагогіка

Full Text: PDF