Наукові конференції України, Дні науки ФСП 2015

Розмір шрифту: 
Організація навчального процесу
А. М. Пацьора

Остання редакція: 2016-11-03

Тези доповіді


Одним з найважливіших етапів формування людської особистості є здобуття освіти.  Але це завдання не є занадто легким, адже воно потребує багато зусиль та терпіння. Процес здобуття освіти відбувається завдяки організації навчального процесу.  Взагалі, навчальний процес – це складна система, що складається з елементів за допомогою яких учні здобувають знання.  Такими елементами є лекції, семінари, практичні заняття, модулі, заліки, курсові, а також можливість обміну досвіду з іншими студентами.

Зараз в Україні у вищих навчальних закладах  діє Болонського система начального процесу, яка передбачає  процедуру набрання  максимуму балів, для визначення оцінки студента.  Зокрема ми б хотіли звернути увагу на таку ключову вимогу Болонської декларації 1999 р. як запровадження Європейської кредитно-трансферної й акумулюючої системи.

ECTS – European Communiti Course Credit Transfer System – це кредитна система, яка пропонує спосіб вимірювання та порівняння навчальних досягнень студентів і переведення їх з одного навчального закладу до іншого. Головною особливістю цієї системи є можливість обміну досвідом та розширення кругозору власних знань. Варто зазначити, що така система активно працює та розвивається у 1200 європейських вищих навчальних закладів. Та цікавою ознакою є те, що обмін студентами відбувається не тільки за межами, але і в її межах країни. Такий процес обміну допомагає людині не лише розширити власні знання, але і ознайомитися з культурою інших народів, поспілкуватися з тутешніми людьми, детальніше вивчити їх менталітет...


Ключові слова


навчальний процес; освіта

Full Text: PDF