Наукові конференції України, Дні науки ФСП 2015

Розмір шрифту: 
Корпоративна культура як чинник гуманітаризації освіти в технічному вузі
А. О. Франчук

Остання редакція: 2016-11-03

Тези доповіді


Сучасний стан освіти характеризується переходом до принципово нового типу відносин. В черговий раз з усією гостротою постає проблема людини, як це вже було в епоху Античності, Відродження чи Просвітництва. А це означає, що гуманізація і гуманітаризація вищої технічної освіти потребує нових форм, методів і підходів. Одним із чинників гуманітаризації освіти в технічному вузі визнають формування у ній корпоративної культури.

Успіх багатьох підприємств та організацій залежить від стану розвитку корпоративної культури як важливого фактора економічної ефективності, могутнього і потужного інструмента управління людьми. Корпоративна культура забезпечує довготривалий успіх підприємства чи організації, її розвиток сприяє гуманізації усіх сфер діяльності. Не існує жодної організації без культури. Вона спонтанно формується через певний час після її створення, оскільки люди неминуче привносять у неї свій індивідуальний досвід, набутий в інших культурах. Первинно утворюється складна композиція індивідуальних культур, яка формує особистість організації, її унікальність.

Організаційна (або корпоративна) культура є складною композицією ціннісних орієнтацій, вірувань, очікувань, норм та принципів, що поділяються усіма членами колективу та лежать в основі відносин та взаємодій як всередині організації, так і за її межами. Це, свого роду, специфічна «конституція» організації; система матеріальних і духовних цінностей і проявів; система формальних і неформальних правил і норм діяльності, звичаїв і традицій; неписаний і нематеріальний, але той, що добре відчувається, бік діяльності організації. Корпоративна культура є «колективним ментальним програмуванням» поведінки людей, особливостей їх діяльності в організації...


Ключові слова


корпоративна культура; гуманітаризація; вища освіта

Full Text: PDF