Наукові конференції України, Дні науки ФСП 2015

Розмір шрифту: 
Принцип гуманізму у сучасних нормах конституційного права
К. В. Літвінова

Остання редакція: 2016-11-03

Тези доповіді


В наш час відбувається становлення, розвиток і вдосконалення правової системи України на основі загальнолюдських цінностей та на забезпеченні прав та свобод людини і громадянина. У сучасному суспільстві  гостро поставлене питання про охорону прав людини, про захист її честі й гідності, оскільки основним завданням формування демократичного суспільства є створення належних умов для життя і розвитку кожного принципу гуманізму у сучасних нормах права.

Гуманізм – це течія в західноєвропейській культурі епохи Відродження, яка визнає людину найвищою цінністю у світі, де здійснюється повага до гідності та розуму людини, право на щастя в житті, вільний вияв природних почуттів і здібностей.

Гуманізм знаходить своє безпосереднє втілення в усіх галузях права України, гарантуючи права і свободи людини і громадянина. На думку В.Васецького, принцип гуманізму – це конституційний принцип, що знайшов вираження в Конституції України.

Конституція встановлює, що права та свободи людини і громадянина є безпосередньо діючими, вони визначають сенс, зміст і застосування законів, діяльність усіх гілок влад (законодавча, виконавча, судова), місцевого самоврядування.

У розділі другому Конституції України – «Права, свободи і обов’язки людини і громадянина» надано точний перелік таких прав, як заборона насильства, жорстокого поводження і тортур, охорона честі й гідності особи, право на особисту свободу і недоторканність. Також Україна є соціальною державою, що покладає на неї обов’язок створювати умови для гідного життя і особистого розвитку людини...


Ключові слова


гуманізм; конституційне право; право

Full Text: PDF