Наукові конференції України, Дні науки ФСП 2015

Розмір шрифту: 
Механізми виникнення ґендерних стереотипів у свідомості споживачів інформації
Світлана Олегівна Ліповська

Остання редакція: 2016-10-27

Тези доповіді


Сьогодні стереотип є невід’ємним атрибутом повсякденності, а також взаємодії індивідів у соціумі. Вони є важливою складовою соціалізації, адже за умов відсутності цих атрибутів, людині довелося би пізнавати всі речі заново. Власне поняття «ґендер» передбачає, що відмінності між статями є наслідком виховання, соціалізації, впливу культури й суспільства. Щодо ґендерних стереотипів, то цей термін дає соціально-детерміновані уявлення про чоловіка й жінку, які впливають на розвиток обох статей.

У ХХІ столітті ЗМІ зайняли помітне місце в інформаційному просторі світу. Сьогодні вони виступають каналом передачі інформації, якому довіряють практично усі.Згідно останніх досліджень, 95% усієї інформації, яку отримують люди, надходить саме із засобів масової інформації, 62% - із телебачення, тобто масова комунікація у суспільстві відбувається завдяки налагодженому функціонуванню медіа-індустрії. Сьогодні можливостями медіа користуються усі: від політичної еліти до засновників бізнес-проектів. Адже те, що має існувати публічно і мати комунікативний ефект, повинно бути відображено публіці саме через медіа. Відповідні медіа-продукти можуть транслювати культурні цінності або ж поведінкові стереотипні явища, які закладаються у суспільну свідомість через медійний простір: трансляція відео та кількість інформації на шпальтах газет. Влада медіа в демократичному суспільстві є символічною, вона здатна впливати на ментальність, престиж, поведінку, а також вона формує набір ґендерних стереотипів, які можуть або «повинні» панувати в соціумі. Все залежить від масового комунікатора - власник газет, кінофабрик, сценаристів, журналістів, продюсерів. Сьогодні медіа-простір є місцем продукування новин, продукції та місцем боротьби різних політичних, економічних інтересів.

Оскільки зміст медіа-повідомлень спричинює певні поведінкові реакції, то саме так формуються різноманітні порівняння (слабка чи сильна стать), фокус бачення ситуації. Найпопулярнішим протиставленням є звичні вуху слова «берегиня» та «годувальник», які так чи інакше, прослідковуються на телебаченні в контексті різних ситуацій маркетингових ходів зі сторони замовника. Все це відбувається завдяки правильній візуалізації і структурованій кількості символіки. Саме тому, так важливо в цьому контексті відстежувати селекцію ґендерних стереотипів, що транслюються у суспільстві...


Ключові слова


гендер; гендерні дослідження; свідомість

Full Text: PDF