Наукові конференції України, Дні науки ФСП 2015

Розмір шрифту: 
Технопарки – середовище науки та творчості
О. В. Стовба

Остання редакція: 2016-11-03

Тези доповіді


Останні кілька років світ кардинально змінив свої погляди щодо розвитку економіки та виробництва. Людство наполегливо шукає шляхів переходу від сировинної економіки до економіки, базованої на інноваціях, поступово усвідомлюючи переваги людського ресурсу, тобто знань та нових ідей, над такими джерелами прибутку, як нафта, газ, метал. Відповідно до цього уряди розвинутих країн намагаються зробити все задля заохочення молодих, талановитих та амбіційних працювати у сфері науки та інновацій для того, аби підвищити рівень економіки та держави в цілому. У світовій практиці набула розвитку особлива форма організації процесу «наука — виробництво — споживання», так званий «трикутники знань». Саме на основі цього останнім часом у світі все активніше впроваджується тенденція до створення науково-технологічних парків.

Технопарк являє собою науково-виробничий територіальний комплекс, до якого входять багато структур, таких як:дослідні інститути, лабораторії, експериментальні заводи з передовою технологією, створювані на територіях навколо великих університетів з розвиненою інфраструктурою, до якої належать: лабораторні корпуси, виробничі приміщення багатоцільового призначення, інформаційно-обчислювальні центри колективного користування, системи транспортних та інших комунікацій, магазини, житлово-побутові приміщення, сервісні та виставкові комплекси. Технологічні парки є своєрідними прискорювачами, так би мовити каталізаторами, вони повинні сприяти утворенню сектора промисловості, поєднаного з наукою та при цьому формувати наукове ядро  всього господарства та економіки. Для країн з економікою, що знаходиться на стадії розвитку технопарки і стають основою для розвитку інноваційних технології. Парадоксальним є той  факт, що саме тоді, коли суспільство стикається з кризовими ситуаціями, відбувається бурхливий ріст технопарків.

Для України це явище є досить новим і, на жаль, всі ми розуміємо, що успішне функціонування технопарків на території нашої держави – це досить тривалий процес, на який впливає безліч чинників. У першу чергу – це фінансування. Як відомо, технологічні парки, їх учасники та дочірні  підприємства парків звільняються від сплати спеціального податку тобто збору до Державного інноваційного фонду. Держава докладає максимум зусиль для розвитку такого типу ініціатив, тому технологічні парки отримують бюджетне фінансування у формі залучення коштів Державного інноваційного фонду та його регіональних відділень...


Ключові слова


технопарк; наука; вища освіта

Full Text: PDF