Наукові конференції України, Дні науки ФСП 2015

Розмір шрифту: 
Роль юридичних наук у вищій освіті
Ю. О. Єсипенко

Остання редакція: 2016-11-03

Тези доповіді


Технічна освіта в Україні на сучасному етапі розвитку характеризується пошуком відповідей на гуманітарні питання, які пов’язані з розвитком духовного світу особистості студентів.

Інтеграція і модернізація вищої освіти України у світову систему освіти вимагає перегляду основних напрямів професійної підготовки кадрів.

На даний час вища технічна освіта – є потужним центром освіти, науки і культури, що передбачає отримання кваліфікаційних знань професійного спрямування, ознайомлення з новими досягненнями науки і техніки, а також характеризується розвитком особистих якостей студента, його інтелектуальних, моральних та естетичних якостей, формування потреб і навичок подальшого самовдосконалення.

Варто зазначити, що у вирішенні завдань морально-правового виховання студентів важливе значення має гуманітарна складова вищої технічної освіти. Вона полягає у тому, щоб забезпечувати студентів потрібними знаннями, розвивати їхні навчальні здібності, уміння і навички, задовольняти пізнавальні інтереси та потреби, створюючи необхідні умови для отримання актуальної інформації з питань сучасної політики, права, етики, культурології, психології, педагогіки та ін.

На нашу думку, важливою складовою гуманітарних наук є вивчення студентами з технічною освітою юридичних дисциплін, наприклад основи практичного права...


Ключові слова


юридичні науки; наука; вища освіта

Full Text: PDF