Наукові конференції України, Дні науки ФСП 2015

Розмір шрифту: 
Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для здійснення соціального контролю
Лідія Валеріївна Неділько

Остання редакція: 2016-10-27

Тези доповіді


Феномен соціального контролю є провідною темою для соціального інжинірингу. Американський соціолог Едвард Росс був одним з перших, хтовизначив у своїй статті «Соціальний контроль», що соціальний контроль відіграє особливу роль у врегулюванні соціальних відносин.Він необхідний для того, щоб повертати суспільство до стабільної ситуації, адже в ньому періодично виникають певні відхилення, соціалізація також неможлива без контролю з боку суспільства. Феномен соціального контролю  розглядався багатьма дослідниками від  Е. Дюркгейма і Т. Парсонса до  У. Самнера та Р. Мертона. В цілому, характеризуючи соціальний контроль,дослідники відзначають,що «механізми соціального контролю спрямовані більшою мірою на формування специфічних режимів домінування та панування одних соціальних груп над іншими».

У здійсненні соціального контролю особлива роль належить інформаційно-комунікативним технологіям. За лінійного  поширення інформації, тобто від суб’єкта до об’єкта, засоби масової інформації, інформаційні, рекламні та PR- агентства,  інститути соціалізації виступають як носії інформаційної влади в суспільстві. Для інформаційної владихарактерною є висока міра контролю  поведінки об’єкта, тобто відбувається управління комунікаціями за допомогою інформації. В результаті соціальні комунікації визначаються як форма буття інформації, використання якої є основою здійснення контролю. «Тому соціальний контроль є управлінням комунікаціями, їх змістом і спрямованістю за допомогою інформації». Як зазначає В. Пугачов: «Безпосередньо впливаючи на змістовну спрямованість комунікацій інформація здатна впливати на політичну поведінку людей двома способами: а) спонукати людей до певних дій, визначати їх цілі та зміст; б) запобігати або блокувати виникнення невигідних, опозиційних політичних рухів і протестів»...


Ключові слова


ІТ; соціальний контроль

Full Text: PDF