Наукові конференції України, Дні науки ФСП 2015

Розмір шрифту: 
Специфіка використання комунікативних технологій в українському суспільстві
Ілона Юріївна Громницька

Остання редакція: 2016-10-27

Тези доповіді


Комунікативні технології стали невід’ємною частиною розвитку сучасного українського демократичного суспільства. Зв’язки з громадськістю як елемент сучасної комунікаційної практики прийшли в Україну з країн Західної Європи. Ця технологія одразу почала проникати у сфери суспільного, соціального та політичного життя. Особливим попитом вона користувалась у політиків, котрі прагнули миттєво отримати бажаний результат і певний статус в суспільстві. Але нашвидкуруч створені PR- техніки були скальковані із західних зразків поведінки, без урахування особливостей українського менталітету.

Створення ефективних комунікативних технологій можливе лише при умові якісного поєднання універсальності та індивідуалізму, для цього необхідно знати особливості характеру населення, але при цьому не слід глибоко занурюватись у питання національної приналежності кожної окремо взятої людини.Більшість наукової спільноти вважає, що українцям притаманні такі ознаки як емоційність, індивідуалізм, приналежність до певної релігії. І. Мірчук додає ще таку рису як прив’язаність до землі, М. Юрій – схильність до ідеалізації, О. Киричук – кордоцентричність. Індивідуалізм виступає домінантною ознакою українців, проте він має дещо інше тлумачення ніж той, що властивий західно-європейцям. Різниця полягає у виборі шляхів його досягнення.Не можна також не сказати про таку рису як прагнення вислужитись перед людиною вищого соціального статусу та гіпертрофоване відчуття власної меншовартості, а довготривала експансія виробила в українців здатність адаптуватись до умов пануючого ладу...


Ключові слова


комунікація; технологія; суспільство

Full Text: PDF