Наукові конференції України, Дні науки ФСП 2015

Розмір шрифту: 
Творчий процес у контексті креативного менеджменту як умова ефективного розвитку організації
Олександр Сергійович Погребняк

Остання редакція: 2016-10-24

Тези доповіді


Останнім часом питання творчості, творчого процесу та творчого підходу дуже часто піднімається в науковій літературі та у контексті здійснення управлінських практик, особливо під час розгляду питання про креативний менеджмент. В умовах зростання ринкової конкуренції, господарського та фінансового ризиків, скорочення життєвого циклу товарів, безперервно зростаючого технологічного та соціально-економічного динамізму творчість перетворюється на стабілізуючий елемент конкурентоспроможності та стає життєво важливою для компаній. Творчість стає основою не тільки для сфер естетичних, але і проникає в інші види діяльності людини, в тому числі і в управління, що пов’язане із необхідністю розвитку творчого, тобто креативного, потенціалу персоналу організацій.

Творчість – це «процес діяльності, який створює якісно нові матеріальні і духовні цінності або є підсумком створення об'єктивно нового». Для того, щоб творчість приносила конкретні результати, необхідно чітко розуміти сутність та специфіку творчого процесу. Творчий процес можна охарактеризувати як послідовний процес з декількома (шістьма) етапами: «1) постановка проблеми (завдання); 2) підготовка (вивчення завдання, збір, класифікація та аналіз інформації, прогнозування); 3) пошук рішення та інкубація (логічна і підсвідома обробка інформації); 4) інсайт (нова ідея, синтез, вирішення завдання); 5) верифікація та оцінка (осмислення і аналіз отриманого результату); 6) презентація (доведення отриманого результату до зацікавлених цільових аудиторій)». Але на сьогоднішній день найбільш відома класифікація етапів творчого мислення британського вченого Г. Уоллеса. Він виділив такі етапи творчого мислення як підготовку (формулювання завдання і варіанти його вирішення), інкубацію (тимчасове відволікання від завдання), інсайт (поява інтуїтивного рішення) та перевірку (реалізацію рішення)...


Ключові слова


творчість; креативний менеджмент; організація

Full Text: PDF