Наукові конференції України, Дні науки ФСП 2015

Розмір шрифту: 
Проблеми удосконалення системи підготовки фахівців галузі PRу вітчизняній освіті
Андрій Петрович Киричок

Остання редакція: 2016-10-27

Тези доповіді


Вітчизняна система освіти потребує кардинального переосмислення з усіх точок зору, це стосується підходів до підготовки кадрів з різних дисциплін, зокрема і фахівців зі зв’язків з громадськістю. Сьогодні перший крок до цього на рівні усієї системи вищої освіти зроблено – ухвалено Закон України «Про вищу освіту», який покликаний демократизувати освітню сферу і зробити її більш конкурентоздатною. Через те, що Україна зараз переживає кардинальні зміни в економічній і соціальній сферах перед державою постають нові виклики 21 ст., зокрема, такі як вміння навчити і підготувати нові якісні кадри PR.

Якщо говорити про історичні аспекти розвитку PR як науки та виникнення в наслідок цього галузей професійної діяльності, то першими вченими, які зробили свій внесок у розвиток PR як професійної галузі в Україні були В. Королько, В. Різун, В. Іванов, Г. Почепцов.

Аналізуючи праці вітчизняних та закордонних науковців, які досліджували проблеми підготовки фахівців зі зв’язків з громадськістю та детально вивчали складові цієї професії, можна виділити теоретичні розробки щодо походження самого поняття, його структури і функціонування. Так, науковці В. Королько, В. Мойсєєв першими запропонували «Концепцію прикладних аспектів використання зв’язків з громадськістю», В. Різун, Г. Почепцов, В. Королько, Є. Тихомирова , А. Чумиков–теоріюсучасної ідеології зв’язків із громадськістю, а В. Королько, О. Некрасова, В. Іванов, О. Дудко першими запропонували принципи взаємодії зв’язків з громадськістю як інституту що співпрацює з іншими інститутами. Щодо зарубіжних вчених, то тут слід відзначити праці Скотта М. Катліпа, який запропонував різні методи підвищення ефективності PR-освіти.Головною складовою науковець вважав саме практичний аспект в навчанні спеціалістів з PR...


Ключові слова


фахівець; PR; освіта

Full Text: PDF