Наукові конференції України, Дні науки ФСП 2015

Розмір шрифту: 
Взаємодія толерантної поведінки у відносинах «викладач-студент»
Руслана Олександрівна Залеська

Остання редакція: 2016-09-30

Тези доповіді


В умовах розвитку сучасного українського суспільства, підвищується значення підготовки висококваліфікованих фахівців. Один з напрямків підвищення якості цього процесу пов'язане з вдосконаленням міжособистісної взаємодії викладачів і студентів. Однією з важливих складових сфери освіти виступає навчально-педагогічну взаємодію викладача і студента. Можна припустити, що його ефективність визначається толерантною взаємодією між суб'єктами освітнього процесу.

Особливості толерантної взаємодії в системі відносин «викладач - студент» також виступають факторами, що сприяють гуманізації освітнього процесу. За словами І.Б. Котової, Е.Н. Шиянова, «оптимальним варіантом взаємодії в системі «викладач-студент» буде установка викладача на функціонально-рольову і особистісну взаємодію, коли особистісне проступає через його рольову поведінку»...


Ключові слова


толерантність; поведінка; викладач; студент; педагогіка; психологія

Full Text: PDF