Презентації та автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

Філософія. Філософські виміри людяності

Проблема самореалізації в гуманістичному психоаналізі А. Маслоу PDF
Анна Василівна Кіт
Проблема самогубства у філософії А. Камю PDF
Ірина Ігорівна Коляденко
Архетипи колективного несвідомого К. Юнга PDF
Віта Олександрівна Крижня
Філософські виміри людяності PDF
Ганна Валентинівна Куровська

Історія. Україна і світ в історичній перспективі

Соціальна політика Мазепи як одна з найважливіших причин його поразки PDF
Анна Олегівна Кирилюк
Розповсюдження нацизму як історична «хвороба» людства у ХХ столітті PDF
Олександра Олександрівна Коваленко
ООН як міжнародна організація по вирішенню світових конфліктів PDF
Марія Коновал

Соціологія. Гуманізм та антигуманізм в соціологічному дискурсі

Інтелігенція і дебати про майбутнє людства (за Д. Лукачем) PDF
О. О. Коваль
Біхевіоризм у радянській соціологічній практиці – прояв гуманізму чи антигуманізму (за теоріями В. М. Бехтерєва) PDF
М. А. Кононович
Метод аналізу соціальних мереж (від мікро- до макрорівня) PDF
Ю. О. Купрєєва

Психологія та педагогіка. Психолого-педагогічні аспекти підготовки майбутніх фахівців до вирішення конфліктів сучасності

Внутрішні та зовнішні фактори деформації системи норм безпеки особистості PDF
Тарас Олександрович Кацан

Культурологія та естетика. Гуманізм в художній культурі та мистецтві XX-початку XXI століття

Відродження української поштової марки PDF
Катерина Сергіївна Коровченко
Образи гуманізму та антигуманізму у кіномистецтві ХХІ століття PDF
Анастасія Вадимівна Кравчук

Політологія. Соціально-політичні конфлікти: сутність, шляхи та методи подолання

Міжнародний тероризм та мирний шлях його подолання PDF
К. О. Канурна
Стадії розвитку політичних конфліктів PDF
І. Ю. Кисельова
Політичні конфлікти як засіб боротьби за владу PDF
Д. Д. Комісаренко
Міжнародні політичні організації та їх роль у врегулюванні зовнішніх політичних конфліктів PDF
Д. О. Кочуг
Теоретичні моделі вивчення політичного впливу ЗМІ PDF
А. В. Куцовол

Теорія держави і права. Феномен держави: теоретико-правовi засади формування та розвитку

Ідеал і реальність дотримання прав студентів у новому законі «Про вищу освіту» PDF
Д. Ю. Комова

Освіта ХХІ ст.: теорія та практики. Освіта як адаптаційний механізм у контексті подолання конфліктів сучасності

Гуманність суспільства та індекс щастя (вимірювання та реальність) PDF
А. А. Кугій
Преимущества и недостатки МООК на примере Coursera PDF
С. А. Кайстренко
Кодекс честі студента PDF
М. В. Куляша

Теорія і практика управління. Талант-менеджмент, інноваційні та креативні технології в сучасних управлінських практиках

Переваги електронних послуг при взаємодії уряду і громадян PDF
Тетяна Володимирівна Кваша
Проблема відчуження та засоби її подолання у Е. Фромма PDF
Ірина Ігорівна Коструба
Використання технології бенчмаркінгу в електронному урядуванні в Україні PDF
Ольга Андріївна Кохан

PR і соціальні комунікації. Соціальні комунікації як інструмент гармонізації суспільних протиріч і конфліктів

Проблеми удосконалення системи підготовки фахівців галузі PRу вітчизняній освіті PDF
Андрій Петрович Киричок
Електронне урядування, як інструмент налагодження зв’язків з громадськістю PDF
Ольга Андріївна Кохан
PR у сфері ресторанного бізнесу як інструмент налагодження зворотного зв’язку з клієнтами PDF
Ольга Богданівна Кулачковська
Аналіз візуальної складової української реклами PDF
Ірина Олександрівна Курапова

Соціальна робота. Соціальна робота як інститут підтримки людей в конфліктних ситуаціях

Особливості роботи соціального працівника в умовах виробничих конфліктів PDF
Валерія Андріївна Котик

Математика XXI століття. Математичне та комп’ютерне моделювання соціально-економічних та екологічних процесів і систем

Математична імунологія. Моделі динаміки імунної реакції на інфекційне захворювання PDF
Аліна Вадимівна Коваленко
Математичні моделі конкуренції (від відсотків до сучасності) PDF
Максим Анатолійович Кріт

Круглий стіл (гендерні дослідження)

Сучасні гендерні контракти в українських сім’ях PDF
Вікторія Вікторівна Ковтиха
Вживання гендерного нейтрального чоловічого роду в німецькомовному юридичному дискурсі PDF
Яна Григорівна Кривенко

Круглий стіл (психологія та педагогіка)

Зміни у підходах до дослідження феномену «безпека особистості» PDF
Марія Олександрівна Кононець