Інформація про автора

Киричок, Андрій Петрович, Україна

  • Дні науки ФСП 2015 - PR і соціальні комунікації. Соціальні комунікації як інструмент гармонізації суспільних протиріч і конфліктів
    Проблеми удосконалення системи підготовки фахівців галузі PRу вітчизняній освіті
    Тези доповіді  PDF