Інформація про автора

Безугла, Аліна Сергіївна, Україна

  • Дні науки ФСП 2015 - PR і соціальні комунікації. Соціальні комунікації як інструмент гармонізації суспільних протиріч і конфліктів
    Інтернет-реклама як особлива складова розвитку електронної комерції
    Тези доповіді  PDF