Наукові конференції України, Дні науки ФСП 2015

Розмір шрифту: 
Відрахування з вищого навчального закладу
Ю. О. Ступак

Остання редакція: 2016-11-03

Тези доповіді


Актуальність теми зумовлена необхідністю інформування студентів про усі встановлені законодавством причини, через які вони можуть бути відраховані з вищого навчального закладу. Інколи  студенти порушують правові норми, не знаючи, що вони є підставою для відрахування. Проте, незнання законів не звільняє від відповідальності за їх порушення.

Нормативною базою, що регламентує відрахування осіб з вищого навчального закладу, є: ЗУ « Про вищу освіту» від 01.07.2014р., Наказ Міністерства освіти і науки України № 245 від 15.07.1996 р. «Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів», Постанова Кабінету Міністрів України від 05 вересня 1996 року № 1074 «Про затвердження Положення про державний вищий навчальний заклад» та статути вищих навчальних закладів.

Відповідно до ст. 46 ЗУ «Про вищу освіту» підставами для відрахування є: завершення навчання за відповідною освітньою (науковою) програмою; власне бажання; переведення до іншого навчального закладу;невиконання навчального плану; порушення умов договору (контракту), укладеного між вищим навчальним закладом та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує таке навчання...


Ключові слова


вищий навчальний заклад; ВНЗ; вища освіта

Full Text: PDF