Наукові конференції України, Дні науки ФСП 2015

Розмір шрифту: 
Правовий статус викладачів
С. М. Ель Сабарі

Остання редакція: 2016-11-03

Тези доповіді


Під правовим статусом педагогічного працівника розуміється сукупність прав і свобод (в тому числі академічних прав і свобод), трудових прав, соціальних гарантій і компенсацій, обмежень, обов'язків і відповідальності, які встановлені законодавством України.

Педагогічні працівники користуються багатьма академічними правами і свободами, я зачитаю деякі, на мій погляд найважливіші з них:

1) свобода викладання, вільне вираження своєї думки, свобода від втручання в професійну діяльність;

2) свобода вибору і використання педагогічно обґрунтованих форм, засобів, методів навчання і виховання;

3) право на здійснення наукової, науково-технічної, творчої, дослідницької діяльності, участь в експериментальній та міжнародної діяльності, розробках і у впровадженні інновацій;

4) право на захист професійної честі і гідності, на справедливе та об'єктивне розслідування порушення норм професійної діяльності викладачів.

Також педагогічні працівники мають наступні трудові права і соціальні гарантії:

1) право на додаткову професійну освіту за профілем педагогічної діяльності не рідше ніж один раз на три роки;

2) право на дострокове призначення страхової пенсії по старості в порядку, встановленому законодавством України.Та інші трудові права, заходи соціальної підтримки, встановлені законами та законодавчими актами України.Зважаючи на гарно викладені  права та свободи викладацького складу, навантаження на працівників педагогічного сектору є досить не значним.  Зокрема, це стосується робочого дня викладачів та їх тижневої педагогічного та загального навантаження.  Підходи до нормування навантаження на викладача неоднакові в різних країнах. У самому загальному плані відзначимо, що розрахунок навантаження вчителя в країнах Заходу будується на зовсім інших засадах, ніж в Україні...


Ключові слова


правовий статус; право; викладач

Full Text: PDF