Наукові конференції України, Дні науки ФСП 2015

Розмір шрифту: 
Актуальні питання вдосконалення Конституції України
Ю. С. Мироненко

Остання редакція: 2016-11-03

Тези доповіді


Питання вдосконалення конституційного ладу в Україні вже декілька років є предметом обговорення у політичних колах, ЗМІ, суспільстві в цілому. Правознавці та політичні діячі висувають різні теорії й ідеї щодо вдосконалення основ конституційного ладу в Україні. Але сам процес конституційної реформи, а також пошуку сприятливої моделі вдосконалення конституційного ладу в Україні дещо затягнувся, тоді як суспільство вимагає змін.

Розділ I Конституції України закріпив засади конституційного ладу, визначивши нашу країну як демократичну, соціальну, правову (тим самим встановивши орієнтир у подальшому розвитку держави), людину, її життя, честь і гідність – найвищою цінністю, а народ – єдиним джерелом і носієм влади. Серед вчених-конституціоналістів (Барабаш, Шаповал, Тодика) поширена думка, що конституційна реформа повинна полягати в конкретизації цих положень, створенні реально-діючого механізму забезпечення принципу поділу влад, народовладдя, забезпечення прав і свобод людей.

Досить спірним  важливим питанням залишається форма правління. На думку професора С.Серьогіної, саме від правильного вибору форми правління, який залежить від національних та соціально-політичних особливостей суспільства у державі, залежить, наскільки ефективно буде працювати апарат держави...


Ключові слова


Конституція; Україна; Конституція України

Full Text: PDF