Наукові конференції України, Дні науки ФСП 2015

Розмір шрифту: 
Політичний конфлікт в українському суспільстві (реформатори та консерватори)
І. С. Телелейко

Остання редакція: 2016-11-03

Тези доповіді


В останній час в Україні відбулися радикальні та конкретні зміни влади, настроїв, суспільних ідей та інтересів. Це зумовило засоби масової інформації, загалом, розкривати політичні питання в тому чи іншому форматі. Критика завжди має місце бути, особливо справедлива. За всією багатоманітністю проявів політичного життя в кінцевому підсумку воно є діями конкретних осіб. Тому аналіз політики на рівні суспільства і його структурних елементів – соціальних спільнот, політичних інститутів  - має доповнюватись аналізом на рівні особи, її політичної поведінки. При цьому має йтися про роль  у політиці не лише видатних осіб – політичних лідерів, державних і громадських діячів тощо, а й рядових громадян, нічим особливо не видатних особистостей.

Конфлікт (від лат. сonflictus) у буквальному розумінні слова означає “зіткнення”. Соціально-політична, загальнонаціональна криза – переломний момент у розвитку соціально-політичного процесу у країні, різкий перехід політичної ситуації з одного якісного стану в інший.

Розвиток України на сьогоднішній день супроводжується постійними конфліктами між виконавчою та законодавчою владою, рухами і партіями, політичними лідерами окремо, між центральною та місцевою владою. Але вже сьогодні суспільство ділиться на дві соціальні групи: «реформатори» та «консерватори». Точиться боротьба між тими, хто ідеалізує минуле та критикує сьогодення...


Ключові слова


конфлікт; політичний конфлікт; суспільство; реформатор; косерватор

Full Text: PDF