Наукові конференції України, Дні науки ФСП 2015

Розмір шрифту: 
Теоретичні моделі вивчення політичного впливу ЗМІ
А. В. Куцовол

Остання редакція: 2016-11-03

Тези доповіді


Політика не може існувати поза людською діяльністю, поза різними способами взаємодії її носіїв, комунікаційними процесами, що пов’язують, направляють та інноваціюють суспільно-політичне життя.

Сьогодні у всьому світі засоби масової інформації можуть служити механізмом політичного маніпулювання. Тому проблема політичного впливу засобів масової інформації є актуальною. ЗМІ відіграють не останню роль і в тих грандіозних політичних змінах, які в теперішній час переживає Україна.

Тема впливу  засобів  масової  інформації на прийняття політичних рішень залишається неповністю розкритою, хоча проблемами  дослідження та аналізу форм, механізмів та перспектив взаємодії політики та ЗМІ займалося чимало вітчизняних та зарубіжних вчених. Серед них: В. Бебик, А. Москаленко, І. Панарін,  Г. Почепцов, Т. Приступенко, В. Шкляр, П. Бурдьє, Л. Гроссман, Н. Негропонте, Х. Рейнгольд, М. Херманн. Однак, наприклад, значна частина українських вчених, які досліджували цю проблематику, акцентували увагу на процесах становлення ще вітчизняних засобів масової інформації...


Ключові слова


ЗМІ; політичний вплив; політологія

Full Text: PDF