Наукові конференції України, Дні науки ФСП 2015

Розмір шрифту: 
Аналіз японської системи гендерних відносин
Дарина Олегівна Шевчук

Остання редакція: 2016-10-27

Тези доповіді


У  XXI-ому столітті перед світовою спільнотою ставиться завдання досягнення не просто поліпшення становища жінок, а встановлення фактичної рівності їх з чоловіками в усіх сферах суспільного життя (гендерна рівність). Саме це питання являлося ключовим на двадцять третій спеціальній сесії Генеральної асамблей ООН у червні 2000 року. Вона зазначала, що урядам країн членів ООН варто вжити заходів щодо забезпечення жінкам повноцінної участі у всіх суспільних сферах та відносинах, особливо на директивних і керівних посадах, в політичних партіях і політичної діяльності, у всіх міністерствах і соціальних інститутах, а також у місцевих органах.

Особливий інтерес представляє японське суспільство, яке в процесі динамічної взаємодії із західними країнами зберігає свою культурну специфіку, і навіть виступає в ролі глобалізатора – поширює цінності японської культури в інші регіони світу. Відомі закордонні дослідники П.Бергер та С.Хантінгтон виділяють окремо самостійну японську цивілізацію з потужним соціально-культурним ядром. Вестернізація Японії не досягла абсолюту, а була інтегрована в японське суспільство, шляхом запозичення певних аспектів Західної культури. Через біфуркацію Схід-Захід елементи культур різних частин світу взаємоінтегрувалися не поглинувши одна одну, а деформуючись та взаємодоповнюючись.

Дослідження японської системи гендерних відносин є цікавим саме тому, що незважаючи на демократизацію японського суспільства роль жінки та чоловіка в соціальному просторі досі залишається традиційною та консервативною. Соціокультурні детермінанти розвитку японського суспільства зумовили кореляційний взаємозв'язок між формою родового ладу та релігійними домінантами соціуму. У японському суспільстві державна влада займає найвище місце в соціальній ієрархії, відповідно до системи цінностей конфуціанської філософії. Тож функцію модернізації інституту сім'ї сучасної Японії здійснює японський уряд за допомогою культурної політики, позначеної поляризацією гендерних установок на основі патріархальної ієрархії влади і в той же час направленої на поступову ліквідацію феномена гендерної асиметрії. Зусиллями японських засобів масової інформації, специфіка розвитку яких обумовлена пропагандою ідей особистісного індивідуалізму і жіночого дозвілля уряд намагається урівняти позиції чоловіків та жінок...


Ключові слова


гендерні відносини; Японія; гендерні дослідження

Full Text: PDF