Наукові конференції України, Дні науки ФСП 2015

Розмір шрифту: 
Інформаційно-комунікативна компетентність державного службовця в умовах інформатизації суспільства
Альона Миколаївна Черленюк

Остання редакція: 2016-10-27

Тези доповіді


Один із шляхів до побудови демократичної, незалежної та конкурентоспроможної держави є створення інформатизованого суспільства. Побудова в Україні сучасного інформатизованого суспільства відбувається суперечливо та складно.Це пов’язано з тим, що Україна переживає злам старої управлінської системи та потребує нових фахівців-управлінців.

В умовах впровадження «Електронного урядування» в Україні виникла потреба в реорганізації управління державною службою. Динамізм та масштабність впровадження в державне управління інформаційно-комунікативних технології, зумовили необхідність у досягненні відповідного професійно-кваліфікаційного рівня державного службовця в контексті інформатизації.

Інформаційно-комунікативна компетентність державнихслужбовців полягає у вмінні використовувати нові технології і технічні засоби при роботі із інформацією, орієнтуватись в інформаційному потоці та конструктивно взаємодіяти з людьми. Такі вміння та навички формують інформаційну культуру особистості і виступають основою для успішної професійної діяльності в системі державного управління...


Ключові слова


інформація; комунікація; державна служба

Full Text: PDF