Наукові конференції України, Дні науки ФСП 2015

Розмір шрифту: 
Чорний піар як антипод гармонізації протиріч у кризовому PR
Катерина Андріївна Усова

Остання редакція: 2016-10-27

Тези доповіді


На сьогоднішній день існує багато поглядів на те, що саме можна розуміти під поняттям «PR» та вважати його місією. Досить часто PRрозглядають як формування та просування привабливого іміджу компанії або товару і як керування соціальною комунікацією, пов’язаною зі створенням позитивного враження. Ще частіше PR асоціюють із рекламною діяльністю, вважаючи, що його основна ціль – спонукання на придбання певного товару. Співставлення цілей PR та реклами зазвичай призводить до невірного тлумачення сутності та місії PR, яка полягає не лише в досягненні високої суспільної репутації  та позитивного сприйняття фірми, а й досягненні гармонізації суспільних відносин, яка можлива,  лише базуючись на правді та повній поінформованості.

Правильно організована та досконало продумана PR-кампанія завжди спрямована на гармонію та істинність. Особливо це стосується саме кризового PR, головною ціллю якого є усунення недоліків або протиріч стосовно будь-якої ситуації та суспільного явища. На жаль, сьогодні в Україні найбільш розповсюджений чорнийPR, який призводить до дисбалансу, непорозуміння та загострення суспільних протиріч. Якщо кризовий PR направлений на врегулювання та вирішення кризових та проблемних ситуацій, то чорний – навпаки цьому заважає.

Не можна не погодитись із тим, що тема чорного PR – одна з найбільш цікавих, таємничих та скандальних у PR. Останнім часом даний термін зустрічається все частіше й частіше. За найбільш розповсюдженим визначенням, «чорний» PR (з англ. dark public relations) – навмисне створення і розповсюдження інформації, направленої на формування у громадськості негативного ставлення до певного явища, процесу, товару або людини. Тобто, це будь-які дії, направлені на поширення компромату або руйнування іміджу. В окремих випадках може застосовуватись задля привертання уваги або як провокування скандалу. Не зважаючи на те, що чорний PR існує дуже давно і достатньо розвинений в іноземних державах, сам термін з'явився порівняно нещодавно. Час від часу до чорного PR вдаються найбільші корпорації світу, найвідоміші зірки та політики. Їм просто дуже нудно без нього жити...


Ключові слова


PR; чорний піар; кризовий піар

Full Text: PDF