Наукові конференції України, Дні науки ФСП 2015

Розмір шрифту: 
Застосування сучасних PR технологій для отримання інсайдерської інформації
Інна Василівна Тищук

Остання редакція: 2016-10-27

Тези доповіді


У сучасних умовах комунікаційних технологій значної уваги потребує проблема захисту інформації та інформаційна безпека. Будь-яка інформація може стати доступною і втратити свою конфіденційність. Однією з загроз втрати важливої інформації є інсайдерство. До цього призводить високий рівень конкуренції в різних сегментах ринку.

Інсайдерською інформацією є та, що була отримана  людиною, яка працювала в межах певної компанії. Ця інформація є неоприлюдненою і нею володіє обмежене коло осіб. Суб’єкт, який має доступ до такої інформації може впливати на перебіг майбутніх подій і отримати з цього користь.

Оскільки головною метою інсайдерства є отримання і використання цінної інформації, то зрозумілим стає стратегічне значення Public Relations як складової управління інформаційними потоками. Завдяки технологіям Public Relations інсайдер може здійснювати управлінський вплив на суб’єкт володіння інформацією та маніпулювати його діями...


Ключові слова


PR; інсайдер; інформація

Full Text: PDF