Наукові конференції України, Дні науки ФСП 2015

Розмір шрифту: 
Роль віртуальних комунікацій в сучасному інформаційному суспільстві
Ольга В'ячеславівна Бурлака

Остання редакція: 2016-10-27

Тези доповіді


Будь-яка комунікація спрямована на взаємодію індивідів. Вдалою можна вважати таку інтеракцію, де наявний зворотній зв'язок. Існують такі загальновідомі види комунікацій як візуальні, вербальні, перформансні, міфологічні та художні. Глобальна технологізація та інформатизація суспільства, а також наслідки науково-технічної революції сприяли виникненню нового виду – віртуальних комунікацій. Сучасні ІКТ стають дедалі доступнішими для індивідів суспільства-споживання, зокрема завдяки появі Інтернету. Люди щоденно отримують величезні потоки інформації з преси, телебачення, радіо, але все більшим попитом користується саме інтернет-мережа.

Безперечно, інтернет – це глобальний медіапростір сучасних масових комунікацій, винайдений людством для модернізації способів передачі інформації. Дана інновація відкриває ряд нових можливостей і має свої переваги перед давно існуючими технологіями, а саме: прискорена швидкість передачі даних, мобільність і зручність у використанні, доступність безперервного спілкування (е-пошта, соціальні мережі, інтернет-додатки та ін.).

В одному зі своїх інтерв’ю, відомий іспанський соціолог, дослідник інформаційного суспільства Мануель Кастельс сказав, що «наше життя – це не просто суспільство фізичне, а гібрид віртуального та фізичного в його взаємодії». Це перш за все стосується соціально-політичних рухів, що протікають в суспільстві, а формування та організація яких відбувається саме за допомогою інтернет-простору...


Ключові слова


комунікація; віртуальна комунікація; суспільство

Full Text: PDF