Наукові конференції України, Дні науки ФСП 2015

Розмір шрифту: 
Фірмовий стиль як складова позитивного корпоративного іміджу
Вікторія Ігорівна Осипенко

Остання редакція: 2016-10-24

Тези доповіді


Процес трансформації соціально-економічного розвитку українського суспільства потребує застосування і запровадження ефективних управлінських стратегій. У цьому контексті сутнісно важливим для посилення конкурентоспроможності організації є  використання сучасної іміджевої політики, що спрямована на формування позитивного корпоративного іміджу. За таких умов  особливої актуальності набуває розгляд фірмового стилю як складової іміджу організації, що дозволяє виявити  специфіку управління іміджем.

Зазначимо,  що фірмовий стиль є поняттям, що висвітлює  використання  різноманітних аудіовізуальних форм,  які створюють  певний образ організації та дозволяють виділити її діяльність серед інших фірм. Цей образ характеризується особливою комбінацією візуальних символів та знаків, які зображені на логотипі, рекламних брошурах, відеорекламі тощо.  Значення цих символів пов’язане з тим, що вони транслюють через візуальні канали передавання інформації певні цінності, соціально важливі ідеї, які репрезентують місію цієї організації. За таких умов використання фірмового стилю є ефективним для  формування корпоративної ідентичності, для створення  позитивного іміджу.

Визначаючи специфіку візуальних форм комунікації, американський вчений Г. Лассуел стверджує, що візуальний спосіб є  не тільки потужним каналом передачі, а й стимулює накопичення інформації, позаяк більша частина інформації, знаходиться  саме в  графічних формах, які сприймаються візуально. Тобто, інформація кодується і передається за допомогою графічних знакових систем, що перетворює візуальні символи на специфічні повідомлення...


Ключові слова


фірмовий стиль; корпоративний імідж; імідж

Full Text: PDF