Наукові конференції України, Дні науки ФСП 2015

Розмір шрифту: 
Педагогічне мислення в умовах впровадження моделі процесу едукації
Ольга Володимирівна Виговська

Остання редакція: 2016-09-30

Тези доповіді


Економічні, політичні та інші суспільні процеси призвели у вітчизняній освіті до загрозливої ситуації, за якою криються ознаки деградації молодого покоління, духовного і фізичного збідніння самої людини.

На різних етапах людського життя на перший план виходять людські цінності. Діти, сприймають як провідні особисті цінності, передусім ті, що складають ядро ціннісної системи їхніх учителів. Учитель – це основний стрижень духовної культури, від якого залежить те, якими ми є сьогодні, будемо завтра.

Виходячи з цього та усвідомлюючи всю міру відповідальності за формування цінностей учнів, які і будуть розбудовувати суспільство майбутнього, схиляючись до морального вибору, учитель, відповідно, повинен бачити, в якому напрямку формувати методики навчальної діяльності, які дозволять не лише розширити коло знань, а й вплинути на виховний процес.

Інтеграційне поєднання навчальної та виховної складових освітнього процесу в одній методиці створює набагато більші можливості для усвідомлення учнями себе як суб’єктів освітньої діяльності, сприяють розкриттю та розвитку їх творчих нахилів через процес самопізнання в соціумі, що його оточує...


Ключові слова


педагогіка; освіта; едукація

Full Text: PDF