Наукові конференції України, Дні науки ФСП 2015

Розмір шрифту: 
Тенденції сучасних психо-педагогічних технологій навчання та шляхи підвищення їх ефективності
Валерій Сергійович Бережний

Остання редакція: 2016-09-30

Тези доповіді


Із розвитком інформаційних технологій з’являються нові сучасні технології навчання. На  сучасному етапі глобалізації великими темпами йде становлення системи дистанційної освіти - навчання через мережу Інтернет, що робить актуальним дослідження та застосування новітніх психолого-педагогічних методик.

Ж. Ф. Ліотар у своїй роботі "Стан постмодерну", говорячи про знання в інформаційних суспільствах, відзначав, що в епоху постмодерну актуальним стає отримання доступу до інформації. У цьому випадку роль освіти зводиться до розробки міждисциплінарного підходу та навчанню "прийомам" отримання знань. Можна сказати, що можливості дистанційної освіти повною мірою відображають ці принципи. Необхідно лише, щоб була повною мірою забезпечена відповідна методологічна та управлінська база для його успішного функціонування.

Особливістю дистанційного навчання є, по-перше, віддаленість учня від викладача; по-друге, самостійність - це як варіант заочного навчання; і, по-третє, активна інтеграція інформаційних засобів і ресурсів у процес навчання.


Ключові слова


тенденції; технології навчання; освіта; психологія; педагогіка

Full Text: PDF